Front Elektro AS

Vi sørger for en sikker installasjon av ditt elektriske anlegg

Våre tjenester

  • Serviceoppdrag

  • Belysning og varme

  • Ladestasjon for elbil

  • Elsjekk

  • Smarthus

  • Brann og innbrudd

  • Rammeavtale for bedrift

  • Rådgivning

Vårt fokus

Solid kompetanse

Vi er opptatt av høy faglige kompetanse hos våre medarbeidere. Våre ansatte får nødvendig opplæring innenfor de områder vi tilbyr tjeneste.

God kundedialog

God kundedialog med tett oppfølging er viktig for oss. Vi bruker all vår erfaring og fagkunnskap til å løse alle utfordringer.

Kvalitet

Våre tjenester og arbeid skal stå til kundens forventninger og skal være planlagt og utført for å tilfredsstille kundens behov om forutsatt bruk. Det skal være godt faglig utført og av slik utforming at det kan endres i fremtiden.

For befaring eller prisoverslag:

Ta kontakt med oss

Vi forenkler din elektriske hverdag

Med god planlegging- og anvendelse av elektriske anlegg, forenkler vi tilværelsen for næringsliv, offentlige etater og institusjoner. Vi sørger for at din teknologi fungerer som den skal!

Se våre tjenester

Les mer om oss på:

Mitt Anbud